ΑΕΚ

Ακόμη δύο ban προστέθηκαν στο μητρώο της ΑΕΚ από την FIBA, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να φτάσει τα 12!

Κατά τα φαινόμενα, η ΚΑΕ δεν τηρεί τους διακανονισμούς που έκανε για την αποπληρωμή των οφειλών της, όταν μηδενίστηκαν τα ban πριν την έναρξη της σεζόν.

Το 10ο είχε ανακοινωθεί στις 8 Οκτωβρίου, έκτοτε όμως, δεν διαφοροποιήθηκε η κατάσταση.

Επομένως, είναι απαγορευτική οποιαδήποτε κίνηση ενίσχυσης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι ξεκάθαρη στα θέματα οφειλών, αφού πρώτα θα αποζημιωθούν οι θιγόμενοι (παίκτες, προπονητές) κι έπειτα θα καθαιρεθούν μια προς μια οι ποινές.