Τρίτωνας-Ψυχικό

Το Ψυχικό δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να συμμετάσχει στην Basket League για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο κανονισμός ειδικής αδειοδότησης που έχουν συνυπογράψει ο ΕΣΑΚΕ με την ΕΟΚ αναφέρει:

“Η συμπλήρωση του αριθμού δύο (2) ομάδων που θα συμμετάσχουν στο άνω Πρωτάθλημα θα γίνει με την κατάληψη της θέσης ή των θέσεων της ή των άνω ομάδων από την ομάδα ή τις ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό των κενών θέσεων) της ΚΑΕ ή Αθλητικού Σωματείου ή Αθλητικού Σωματείου που διατηρεί ΤΑΚ που κατέλαβαν κατά σειρά την τρίτη ή και την τέταρτη θέση μετά την επικύρωση του πίνακα τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των άρθρων 68 επ. του Κανονισμού Πρωταθλήματος και του Κεφαλαίου Β παρ. 3 του παρόντος”.

Τι σημαίνει αυτό;

Είτε ο Τρίτωνας (ως ο 3ος της Α2) είτε το Μεσολόγγι (ως το 4ο της Α2), μπορούν να ευνοηθούν απ’ αυτήν την εξέλιξη.

Η Basket League έχει το απαιτούμενο όριο των 12 ομάδων, επομένως με βάση αυτόν τον κανονισμό δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε κίνηση, όμως, η ΕΟΚ οφείλει να προβεί σε σχετική έγγραφη ενημέρωση προς τον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προέκυψαν.

Άρα, ο ΕΣΑΚΕ θα κρίνει μέσω διοικητικού συμβουλίου αν θα λάβει μέρος οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε πρωτάθλημα άνω των 12 ομάδων.