Ταυτότητα

Επωνυμία: PAPALIOS MEDIA GROUP IKE

Διακριτικός Τίτλος: DIRECTION BUSINESS NETWORK

Έδρας επιχείρησης: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 152 33

Νομική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Α.Φ.Μ.: 800497000

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αριθμός τηλεφώνου: 2107712400

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]

Ιδιοκτήτης: PAPALIOS MEDIA GROUP IKE

Νόμιμος εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Παπαλιός

Διευθυντής: Βαγγέλης Παπαλιός

Διευθυντής σύνταξης: Πανορμίτης Κωνσταντινίδης

Διαχειριστής και δικαιούχος domain name: Sodium Internet Services